லஞ்சம் சட்டத்திற்கு எதிரானது

லஞ்சம் கொடுப்பதும் வாங்குவதும் குற்றம்

முகவரி இயக்குநர், விழிப்புணர்வு மற்றும் ஊழல் தடுப்பு, எண்.293, M.K.N.சாலை, ஆலந்துார், சென்னை - 600016.
இணையம் www.dvac.tn.gov.in
தொலைபேசி எண். 044-2231 0989; 044-2232 1090; 044-2232 1085; 044-2234 2142
தொலை நகல் எண். 044-2232 1005
மின்னஞ்சல் dvac@nic.in